Welkom

Consultancy

Interim management

Initiatives

Africa

Over mij

Contact
Consultancy
Ervaring


Consultancy is bij uitstek een ‘container begrip’. Dat geldt ook voor mijn consultancy diensten. Toegevoegde waarde bied ik bij het maken van een goede business case. Ik heb veel ervaring met het doen van pressure cooker verbetertrajecten, oftewel het binnen korte tijd verbeteren van werkprocessen en prestaties van een afdeling. Maar ook maak ik graag slimme en snelle analyses van knelpunten of voer ik een goed onderbouwde beleidsstudie uit.

Voorbeelden van opdrachten:

Business case
In ziekenhuizen wordt steeds vaker gebruik gemaakt van ‘de business case’ om (investerings)besluiten te nemen. Toch gebeurt dit nog niet altijd. De tijd of expertise ontbreekt soms. Ik help medisch specialisten en managers bij het opstellen van business cases.
 
Quickscan verbetermogelijkheden afdeling
Een kort traject (3-7 dagen) breng ik de verbetermogelijkheden en het winstpotentieel in kaart. Zowel op gebied van productie als kwaliteit. Door middel van interviews, een gerichte data analyse en bezoeken aan de afdeling kom ik samen met u tot een top 5 verbeteracties.
 
Workshop verbeterplan
In een workshop van 1-2 dagen begeleid ik vertegenwoordigers van alle functies van een afdeling naar een concreet verbeterplan. Ik leg eenvoudig technieken als Lean en Theory of Constraint uit en vervolgens gaat het team hier zelf mee aan de slag. Onder druk van tijd en door afwezigheid van verstorende factoren lukt het om binnen 1-2 dagen grote stappen te zetten. Je zit echt in een ‘pressure cooker’. Deze workshop vindt in principe plaats na een quickscan van uw afdeling.
  
Scenario analyse
Als het gaat om meer strategische vraagstukken, is vaak een scenario analyse nodig. Wat zijn de gevolgen van bepaalde keuzes op de langere termijn? Ik help ziekenhuizen hiermee door het verrichten van een scenario analyse.

Welkom
Consultancy
Interim management
Initiatives
Africa
Over mij
Contact